NAVIGÁTORSYSTÉM

Nový dotazník - Jsem v české republice

Položky označené * jsou povinné a musejí být vyplněny.

Základní informace
Jméno: *
Příjmení: *
Celé jméno:
Pohlaví: *
Datum narození: *
Občanství: *
Titul:
Číslo pasu: *
Rodinný stav:
Počet dětí:
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Obor studia:
Kontaktní informace
Země původu - Telefonní číslo:
Země původu - Adresa:
(stejná adresa jako v cestovním pasu)
Česká republika - Telefonní číslo: *
Česká republika - Adresa: *
E-mail: *
Facebook:
Aktuální zaměstnavatel
Název:
Adresa:
Platnost od: *
Platnost do: *
Dodatečné informace
Uveďte, o jaké pracovní pozice máte zájem (nebo v jaké oblasti chcete pracovat v budoucnu):
Komentáře:
Souhlas se zpracováním osobních údajů k registraci jako uchazeč o zaměstnání
Já, níže podepsaný (dále také "Subjekt údajů") jako uchazeč o zaměstnání
dát souhlas společnosti MP Job consult s.r.o., IČ: ‎06221203, se sídlem Náchodská 614/136 (dále jen "společnost"), zaregistrovat a uchovávat mé záznamy v registru uchazečů o zaměstnání a zpracovávat v tomto registru všechna data, která jsem poskytl/a společnosti za účelem otevřené soutěže.
Dokud jsem registrován jako uchazeč o zaměstnání v registru uchazečů o zaměstnání u společnosti a nebo nějaké personální agentury, je tato agentura oprávněna:
  • kontaktovat mne za účelem nabízení účasti v otevřeném výběrovém řízení na vhodné volné místo
  • zpracovávat mé osobní údaje pro účely profilování a usnadnění výběru vhodného pracovního místa pro mě
  • zpracovávat mé osobní údaje za účelem vyhodnocení otevřené soutěže a celého jejího průběhu
Souhlasím po dobu 5 let, pokud neodvolám svůj souhlas dříve.
Dávám
(dále jen "personální agentury")
Dávám
(dále jen "klienti společnosti")
souhlasím (každému samostatně jako individuálnímu správci) se zpracováním všech údajů v rámci své aktivity, které jsem společnosti poskytl za účelem otevřené soutěže.

Dávám společnosti souhlas k přímému marketingu, který spočívá v nabídce vybraných volných míst, zasílání informací o marketingových událostech (komunikace může probíhat např: e-mailem nebo telefonicky).

Výše uvedené souhlasy jsou dobrovolné. Některé z těchto souhlasů mohu do budoucna zrušit. Když odmítnu dát souhlas nebo odvolám souhlas, neplynou pro mě z tohoto rozhodnutí žádné negativní následky.

Platí, že nemohu být vyloučen/a z otevřené soutěže, o kterou jsem již požádal/a, protože jsem nesouhlasil/a se zpracováním osobních údajů v Registru uchazečů o zaměstnání. Pokud se rozhodnu již uvedené souhlasy odvolat, mohu kontaktovat osobni.udaje@mpjob.cz, zaslat písemné oznámení nebo se osobně zastavit v sídle společnosti nebo v jednotlivých pobočkách společnosti.

Zároveň potvrzuji, že jsem obdržel od společnosti informace o zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR.

Soubory
Osobní fotografie:
Životopis:
Kopie pasu: *
(hlavní strana)
Kopie pasu: *
(strana obsahující adresu)
Potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání:
(vysvědčení, osvědčení o dokončení, osvědčení o zkoušce, atd...)
Pracovní smlouva:
(poslední zaměstnavatel)
Výpověď:
(ukončení pracovního poměru)
Zaměstnanecká karta: *
(první strana)
Zaměstnanecká karta: *
(druhá strana)
Kontrola:
Kontrola